Kurs wymiany walut – od czego zależy?

euro

Kurs walutowy to nic innego jak cena danej waluty, wyrażona w innej walucie. Nie jest on stałą wartością, lecz zmienną, dlatego możemy powiedzieć, że dana waluta zdrożała lub jest tańsza. Chcesz dowiedzieć się, dlaczego nie zawsze możemy wymienić waluty po tym samym kursie? Zobacz, co jest powodem zmian kursu walut i jaki ma na to wpływ gospodarka danego kraju.

Aprecjacja i deprecjacja

Na początek warto wyjaśnić kilka pojęć, które oznaczają zmiany kursu walut. Aprecjacja waluty oznacza jej wzrost względem wartości walut zagranicznych, co wiąże się ze wzrostem siły nabywczej danej waluty. Deprecjacja waluty natomiast oznacza zjawisko zupełnie odwrotne, czyli osłabienie wartości danej waluty względem innym, co oznacza także spadek siły nabywczej tej waluty. Zarówno aprecjacja, jak i deprecjacja wpływają na wartość kursu danej waluty. Co jest jednak powodem tych zmian wartości pieniądza?

Produkt Krajowy Brutto

Na kurs wymiany walut wpływa bardzo wiele czynników, które wynikają ze stanu gospodarki oraz sytuacji ekonomicznej i politycznej danego kraju. Jednym z nich jest z pewnością produkt krajowy brutto, czyli wyrażony w jednostce pieniężnej dochód, który został wytworzony w danym roku, na obszarze geograficznym danego kraju, przez jego obywateli oraz obcokrajowców, którzy tam pracują.

Jeśli produkt krajowy brutto rośnie, to również poprawia się stan gospodarki. Wzrasta produkcja, a tym samym napływa do kraju więcej obcego kapitału. To wpływa na popyt danej waluty, co z kolei oddziałuje na jej kurs.

Stopy procentowe

Istotnym czynnikiem, który również wpływa na zmiany kursu waluty są stopy procentowe. Polityka pieniężna prowadzona przez Bank Centralny ma wpływ na poziom stóp procentowych. Jeśli ustali ona wyższą realną stopę procentową, to wówczas inwestowanie w tym kraju będzie korzystniejsze, ponieważ zagwarantuje wyższy zwrot z inwestycji kapitałowej. Wzrost stóp procentowych oznacza również wzrost oprocentowania obligacji, dzięki czemu rynek staje się bardziej atrakcyjny dla zagranicznego kapitału i przyciąga inwestorów z zagranicy. Chcąc kupić dłużne papiery wartościowe są oni zmuszeni do wymiany waluty na krajową, a to z kolei wpływa na zwiększenie popytu na tą walutę i jej aprecjację.

Inflacja

Duży wpływ na wahania kursu walut ma również inflacja. Zjawisko inflacji możemy wyjaśnić jako proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce, czego skutkiem jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.

Występuje tutaj mechanizm wzajemnej zależności, ponieważ kiedy w danym kraju ceny na konkretne produkty oraz usługi rosną szybciej niż w innych krajach, zmniejsza się ich konkurencyjność. Wówczas większym zainteresowaniem cieszą się produkty z innego kraju, lecz żeby je zakupić potrzebna jest obca waluta, trzeba więc wymienić krajową walutę na zagraniczną. Dlatego właśnie większa podaż prowadzi niestety do spadku wartości waluty, a tym samym do obniżenia jej kursu.

Sytuacja polityczna kraju

Często największy wpływ na kurs wymiany walut ma również sytuacja wewnętrzna kraju, a w szczególności częstotliwość występowania demonstracji publicznych, zamieszek, a także działalność partii politycznych. Stabilność polityczna zachęca zagranicznych inwestorów, którzy liczą na to, że żadne wydarzenia, mogące wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie gospodarki nie będą miały miejsca.

Kurs wymiany waluty uzależniony jest więc od wielu czynników, które wzajemnie na siebie wpływają. Prognozowanie przyszłej wartości waluty jest więc bardzo trudne, ponieważ ciężko jest przewidzieć tak wiele czynników, które skutkują jego wahania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *