Czy Polska powinna przyjąć walutę euro?

waluta_euro

Czy Polska powinna przyjąć walutę euro – głosy w dyskusji na ten temat są bardzo podzielone. Jedni uważają, że to bardzo dobry pomysł, który przyniesie wiele korzyści Polsce, inni natomiast bardzo ostrożnie podchodzą do zmiany waluty i widzą w tym wiele ryzyka i negatywnych skutków. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki wpływ na politykę i gospodarkę naszego kraju może mieć przyjęcie waluty euro, zobacz jakie argumenty przemawiają „za”, a jakie „przeciw”.

Argumenty za przyjęciem waluty euro

  • Brak kosztów transakcyjnych – głównym argumentem przemawiającym za zmianą waluty jest całkowita eliminacja ryzyka kursowego w obrocie gospodarczym. Dzięki temu przedsiębiorstwa, które do tej pory musiały martwić się wahaniami kursów walut, mogłyby spokojnie prowadzić interesy i planować inwestycje. Nie byłoby sytuacji, w których konkretna inwestycja opłacalna byłaby w momencie podejmowania decyzji o jej powzięciu, a po kilku miesiącach, gdy kurs danej waluty diametralnie by się zmienił, mogłaby być znacznie mniej korzystna. Brak tego ryzyka bez wątpienia wpłynąłby korzystnie na obrót gospodarczy.

Oczywiście należy pamiętać, że ryzyko walutowe zostałoby wyeliminowane jedynie w krajach, w których obowiązuje ta sama waluta.
W pozostałych krajach, które posiadają własną walutę, ryzyko kosztów transakcyjnych dalej byłoby duże.

  • Rozszerzenie i rozwój wymiany handlowej – bardzo silnym argumentem dla inwestorów zagranicznych, głównie z krajów Unii Europejskiej, byłaby  łatwość obrotu i wzrost zaufania do polskiej gospodarki, która musiałaby spełniać jakże rygorystyczne kryteria przynależności.

Zwiększenie wymiany handlowej mogłoby być również skutkiem przejrzystości cenowej. Brak konieczności przeliczania ceny po kursie danej waluty, wydaje się trywialnym argumentem, ale zdaniem ekonomistów mogłoby to również poprawić stan naszej gospodarki, właśnie poprzez ujednolicenie waluty.

  • Nowe reformy – zwolennicy przyjęcia waluty euro podkreślają również inne pozytywne aspekty tej zmiany. Uważają, że zmiana waluty na euro przyczyniłaby się do wprowadzenia nowych reform, które dotyczyłyby życia gospodarczego naszego kraju i zmieniły jego funkcjonowanie oczywiście na lepsze.

Argumenty przeciw zmianie waluty na euro

  • Utrata niezależnej polityki pieniężnej – zdaniem przeciwników przyjęcia waluty euro, moglibyśmy przez tą zmianę całkowicie utracić niezależność polityki pieniężnej. Waluta narodowa jest jednym z atrybutów niezależności narodowej i nie powinniśmy z niej tak łatwo rezygnować. Nie mamy żadnej pewności, że europejską politykę pieniężną będziemy w stanie dopasować do potrzeb polskiej gospodarki i że decyzje Europejskiego Banku Centralnego będą dla nas korzystne.
  • Posiadanie własnej waluty może pomóc w pokonaniu kryzysu – każdy kraj obawia się kryzysu, a przede wszystkim jego skutków. Sugerując się chociażby sytuacją gospodarczą Grecji, możemy dostrzec, w jaki sposób zmiana waluty na euro pogrążyła ten kraj w kryzysie. Prawdą jest, że brak waluty narodowej nie pomaga, gdy kraj dotyka kryzys gospodarczy.

Podczas kryzysu gospodarczego, gdy spada popyt wewnętrzny, obywatele z powodu mniejszej ilości posiadanych pieniędzy mniej wydają i tym samym mniej kupują, rząd zmuszony jest na zmniejszenie inwestycji. W takiej sytuacji jedyna nadzieja jest w eksporcie. Dlaczego? Z powodu kryzysu waluta krajowa słabnie, a tym samym rosną kursy walut zagranicznych. W takiej sytuacji ceny naszych, krajowych produktów stają się bardziej atrakcyjne dla zagranicznych kontrahentów. Zwiększenie eksportu może zwiększyć popyt wewnętrzny oraz inwestycje rządowe. To może skutkować spadkiem bezrobocia, wzrostem wpływów do budżetu państwa i polepszeniem kondycji gospodarki, której łatwiej będzie podnieść się z kryzysu.

Debata na temat przyjęcia przez Polskę waluty euro trwa i wciąż zdobywa zarówno nowych zwolenników, jak i przeciwników. Oczywiście argumenty obu stron mają dużo racji, dlatego też ta decyzja jest taka trudna, bo ma swoje plusy i minusy, które należy bardzo dobrze przekalkulować.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *